Misiunea scolii

• O mare familie în care să se găsească canale de comunicare optime, dialog atât între membrii săi (profesori, elevi), cât și cu mediul extern (comunitate locală, părinți, alte organizații sau parteneri);
• Instituție competitivă, capabilă să asigure standardele instructiv- educative pentru elevii ei, capabilă să dea absolvenți pregătiți să facă față cerințelor unei societăți democratice, deschise și în continuă schimbare;
• Elevi europeni capabili să facă față cerințelor contemporane.