Prezentare

Înfiinţată la câţiva ani după război, clădirea mare a luat locul scolii vechi, cu nouă săli de clasă spaţioase dispuse pe două niveluri.

În anul 1948 se demolează vechea școala construită din lemn si acoperită cu şindrilă , iar pe locul acela se reclădeşte o noua construcţie de cărămida cu 4 săli de clasă , laborator şi sală profesorală între anii 1948-1949, care a fost reconsolidată și refuncţionalizata în anul 2002, prin finanţare de la Banca Mondiala şi care în prezent se foloseşte pentru desfașurarea învaţământului preşcolar.

Misiunea scolii

• O mare familie în care să se găsească canale de comunicare optime, dialog atât între membrii săi (profesori, elevi), cât și cu mediul extern (comunitate locală, părinți, alte organizații sau parteneri);
• Instituție competitivă, capabilă să asigure standardele instructiv- educative pentru elevii ei, capabilă să dea absolvenți pregătiți să facă față cerințelor unei societăți democratice, deschise și în continuă schimbare;
• Elevi europeni capabili să facă față cerințelor contemporane.

Viziunea scolii

VIZIUNEA noastră este să oferim tuturor beneficiarilor acces la o educație de calitate, care să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare în parte. Ne dorim să asigurăm recunoașterea și garantarea drepturilor beneficiarilor de a-și păstra, dezvolta şi exprima identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă.